lihao
lihao

我查,耳朵长冻疮了。

tianlangtu
小洋同情,摸摸2011-01-09 12:12:12
farley
窝就是个甜菜啊哈哈哈哈哈2011-01-09 12:12:23
lihao
李好窝就是个甜菜去死,马不停蹄的。2011-01-09 12:14:38
lihao
李好小洋~~~~(>_<)~~~~ 2011-01-09 12:14:46
tianlangtu
小洋李好在屋里呆着不出去2011-01-09 12:16:49
bigheadmiffy
多啦A梦哈哈…你也挺衰啊2011-01-09 12:22:21
lihao
李好多啦A梦~~~~(>_<)~~~~ 2011-01-09 12:37:22
hotaru
HOTARU哪里这么冷?2011-01-09 12:45:05
lihao
李好HOTARU重庆。2011-01-09 15:38:33
hotaru
HOTARU李好好冷~2011-01-09 23:41:10
maodou
momo喝姜茶暖一暖~~~2011-01-10 02:55:48