lihao
lihao

好冷啊,我不想出门,可是非得出去交,交水电费,滚地。

L
L宅家的人,有同感2011-01-20 09:22:39
lihao
李好L于是,我决定下个月开始,用支付宝缴费。2011-01-20 09:57:54
L
L李好不出门运动的小怪兽会长胖滴2011-01-20 10:04:07
lihao
李好L我不怕长胖,只是担心小奥特曼举不动我。2011-01-20 10:06:13
calista
小C我同学在家打算在淘宝上买菜涅……2011-01-20 10:26:46
lihao
李好小C这玩意儿淘宝有卖的么?2011-01-20 10:46:40
L
L李好奥特曼已经认不出你了~2011-01-20 11:02:09
calista
小C应该有吧,这世界这么神奇……2011-01-20 11:05:20
lihao
李好L呃……其实老实说,我个人是吃神马都不长肉的。2011-01-20 11:21:18
lihao
李好小C太高级了,没玩过。2011-01-20 11:21:57