Forgot password?
lihao
lihao

九点半了,大家准备好要关机了么?

beckham
贝壳
额……今天似乎没有准备
2011-03-16 13:32:51
yayoi
贝壳
楼上那个失踪人口- -
2011-03-16 13:33:25
hotaru
HOTARU
十點關?
2011-03-16 13:35:58
beckham
贝壳
求解
2011-03-16 13:36:10
lihao
李好贝壳
这就想放弃了?
2011-03-16 13:36:11
beckham
贝壳李好
额……主要是今天忘记关机一事了,就稍晚点吧
2011-03-16 13:36:41
tianlangtu
小洋贝壳
你早上没签到
2011-03-16 13:36:52
tianlangtu
小洋
听指挥
2011-03-16 13:37:05
lihao
李好HOTARU
是啊
2011-03-16 13:37:21
beckham
贝壳小洋
……6:40起床的,赶着上班,以后早上就不签到了-_-!
2011-03-16 13:38:15
lihao
李好贝壳
╮(╯▽╰)╭
2011-03-16 13:38:28
lihao
李好小洋
好~!
2011-03-16 13:38:29
hotaru
HOTARU李好
十點半行不...
2011-03-16 13:40:41
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵
o(>﹏<)o这么快就十点了
2011-03-16 13:41:00
tianlangtu
小洋贝壳
哦。。。好早
2011-03-16 13:42:17
beckham
贝壳小洋
今天木有主要关机一事,于是稍晚半小时吧
2011-03-16 13:43:07
lihao
李好HOTARU
不行,除非是因为工作或者学习或者不可抗拒的因素。
2011-03-16 13:43:08
lihao
李好喵饭里一只兔纸喵
哈哈,知道时间飞逝了吧。
2011-03-16 13:43:19
bigheadmiffy
多啦A梦
表示压力好大
2011-03-16 13:45:18
hotaru
HOTARU李好
學習..........
2011-03-16 13:50:52
lihao
李好HOTARU
真的?
2011-03-16 13:59:32
hotaru
HOTARU李好
嗯...一大批詞沒查..還要看英語新聞
2011-03-16 14:15:58