lihao
lihao

缴完水费是在步行街逛一会儿呢,还是直接回去了呢?

tianlangtu
小洋逛街2011-04-04 05:56:26
fline
疯兔子每个地方都有叫“步行街”的地...2011-04-04 06:14:30
lihao
李好疯兔子每个城市都有N个步行街。2011-04-04 07:27:30
lihao
李好小洋逛了花鸟市场。2011-04-04 07:29:58