Forgot password?
liuaiez8
liuaiez8

看来要买个笔记本散热垫,否则这玩意儿要烧坏的

rockpri
喵小仙儿~
顺便清理下排风扇……那个忒脏
2011-04-08 14:33:13
liuaiez8
常夏之扉喵小仙儿~
一玩游戏就相当烫手呢
2011-04-08 14:36:02
rockpri
喵小仙儿~常夏之扉
我原先那个本本玩多了因为太热自我保护就自动关机休息,后来垫了散热垫清理了排风扇就好多了,那个排风扇太惊恐了
2011-04-08 14:40:02