liuaiez8
liuaiez8

DNS又被污染了

tianlangtu
小洋恩,好多网站上不去了2011-06-02 11:04:17
liuaiez8
常夏之扉小洋连163和百度这种都不行2011-06-02 11:04:57
tianlangtu
小洋常夏之扉不会吧2011-06-02 11:06:52
liuaiez8
常夏之扉小洋我之前为了以防万一记下了喵友的IP地址,没想到现在就发挥作用了。2011-06-02 11:11:31
tianlangtu
小洋常夏之扉改hosts试试可以不2011-06-02 11:12:58