lovesucks
lovesucks

老爸盯着台湾大选的实时选票的那个页面~~也没干其他的~~看了有五分钟没动了吧~~

lucifer
加百列lovesucks你爹这是?2012-01-14 13:05:52
lovesucks
lovesucks加百列发呆呢~~2012-01-14 13:22:48
lucifer
加百列lovesucks还以为很激进呢2012-01-14 13:24:32
lovesucks
lovesucks加百列他关心台湾政治胜过关心其他OTZ2012-01-14 13:32:14
fline
疯兔子lovesucks台湾的竞选讲演比较鼓动人心2012-01-14 15:24:03
lovesucks
lovesucks疯兔子恩是的~~其实辩论也很有水准2012-01-14 15:27:22