lucifer
lucifer

跑步机,时速8公里~

kana
kana你跑了8公里了?2011-01-02 13:02:49
lucifer
加百列kana我是说我把跑步机设置的时速8公里…但没跑那么多…撑死也就跑了十来分钟…2011-01-02 13:50:19
kana
kana加百列(*゚∇゚)我还说呢。。。2011-01-02 14:43:48