Forgot password?
luoluosan
luoluosan

今天翻过祁连山,到4120处,中午达到刚察,在青海湖边上看黄鱼洄游产卵。密密麻麻的黄鱼挤满了水道。从咸水湖去源头产卵,二级保护动物,有的鱼在路上死掉。绕了半个青海湖,下午去茶卡盐湖,太阳被遮住,感觉一般。

luoluosan
luoluo
湟鱼#读书少
2015-06-16 16:41:29