mandyambling
mandyambling

˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚

kana
kana这表情好萌啊!!2012-05-14 14:28:09
mandyambling
kanaウゥッ・・・(´;ω;`) 人家都哭了啦2012-05-14 14:32:43
kana
kana咦咋了?2012-05-14 14:34:31
mandyambling
kana没怎么(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)2012-05-14 14:35:49