mandyambling
mandyambling

唔看冰果看得好想吃飯團↷꒰ू´•௰ू• `꒱↷

Necoya
ねこや我是好想泡温泉ww2012-06-17 17:52:25
mandyambling
ねこや我還好想騎自行車(⌯꒪͒ ૢ∀ ૢ꒪͒) ੭ੇ৴ડેং৴ડેং 2012-06-17 18:14:14
Necoya
ねこや每次看京ani的校园动画就好后悔当年在社团没认真干事……【。2012-06-17 18:22:57
mandyambling
ねこや各種「青春啊」的感嘆ウゥッ・・・(´;ω;`) 2012-06-17 19:04:01