mandyambling
mandyambling

「我已经好久没生病了呢」这种FLAG果然不能随便立的呢,一说完两年没有找上我的病立刻就来了(#・∀・)

angelcn
兔控要保重啊...╰( ̄ω ̄o)2012-07-25 16:49:10
mandyambling
兔控恩,以后会努力多睡觉少熬夜的d(・∀<) 2012-07-26 16:30:47