Forgot password?
mandyambling
mandyambling

的确我也觉得自从没有写长微博开始整个人就浮躁了很多……(于是浮躁了五年吗?!!!!(;´゚∀゚`)

liuaiez8
常夏
不停地说话不停地打颜文字表明你正在浮躁
2012-09-18 09:57:26
mandyambling
常夏
不停的换头像也说明了ry
2012-09-18 10:04:50
lslny
lslny
你的长微博给我文学少女的感觉www
2012-09-18 10:19:25
mandyambling
lslny
咦(.;゚;:д:;゚;.)自己都难以相信!!!!!!!!!!!!(已经太久没写也不记得以前写成啥样了
2012-09-18 10:22:40
lslny
lslny
唔唔,总之总之有一个默默萌着的我啊~!
2012-09-18 10:27:06
mandyambling
lslny
(抱住摸~
2012-09-18 10:34:34
Cynthia_D
伝ぺ✿
没看过乃的长微薄(T_T)
2012-09-19 00:49:51