mandyambling
mandyambling

头痛…难道是因为缺少睡眠咩?

Darl1ng
Meow或者睡多了?2011-04-02 16:40:33
angelcn
兔控或者是用脑过度吧....╰( ̄ω ̄o)多休息...2011-04-03 02:50:11
mandyambling
Meow一天6小时算多咩?2011-04-03 04:19:35
Darl1ng
Meow我昨天下午岁了将近4个小时,晚上转钟后不久又睡了,我觉得还蛮长时间的诶,。,2011-04-03 04:22:13
mandyambling
Meow睡太多会中毒的姐姐=3=(你个睡眠不足才不好吧!2011-04-03 04:25:14
Darl1ng
Meow尊的么?睡太多尊的会中毒的么?2011-04-03 04:26:47
mandyambling
Meow是尊的哟!!!2011-04-03 04:39:21
Darl1ng
Meow好恐怖!!!!亏得我还以为可以美容呢。。。2011-04-03 04:40:16