mandyambling
mandyambling

今晚月亮又大又圆啊!!好美啊!!!

liuaiez8
常夏之扉我真希望它赶快变成新月……亮得过头了……把星光遮住了2011-04-19 14:39:43
mandyambling
常夏之扉是啊!您都瞧不见土星了呢!!2011-04-19 14:46:09