Forgot password?
manekineko
manekineko

理思路的时候还得靠纸笔。

lotusrut
猫耶招财猫
真理!什么思维导图软件都不如纸笔
2015-10-21 13:27:12
shiyue
柏木招财猫
认同。
2015-10-21 13:33:18
manekineko
招财猫柏木
握爪!
2015-10-21 14:53:35
manekineko
招财猫猫耶
纸笔画出来,拍个照。
2015-10-21 14:53:51
lotusrut
猫耶招财猫
必须拍照,纸笔方便思考,文件方便保存
2015-10-21 16:36:36