mansi
mansi

同学为了早回去,决定不考试了!回来再补考…m(_ _)m

Evil1987
Evil1987霸气哇···2011-12-29 01:16:19
mansi
噬影Evil1987那是~反正也不要评奖什么的…及格就行!2011-12-29 01:19:08
GaryJM
GaryJM曾经轻狂过,然后下一年就杯具的等待补考2011-12-29 03:23:29
mansi
噬影GaryJM人不轻狂枉少年!o( ̄▽ ̄)d 2011-12-29 03:45:34
fline
疯兔子我室友因为觉得会挂,干脆不去考试了2011-12-29 05:45:28
mansi
噬影疯兔子都是小强淫!❛◡❛2011-12-29 07:00:45
Evil1987
Evil1987噬影那么说你也可以咯··嘿嘿2011-12-29 08:10:20
mansi
噬影Evil1987我又不用回老家什么的…(﹁"﹁) 2011-12-29 11:46:05
Evil1987
Evil1987噬影同城真嗨皮啊···2011-12-29 12:16:21