mansi
mansi

为什么家里下载反倒是龟速啊~~~要下到哪年哪月啊~~~~( _ _)ノ|

lmcooky
李子酱回家了魂淡!2012-01-05 02:09:01
mansi
噬影李子酱大家从30号就逃回来了,然后12号再去考试…o(* ̄▽ ̄*)ゞ 2012-01-05 02:10:02
lmcooky
李子酱噬影o(* ̄▽ ̄*)ゞ...今天考完的人看着你...2012-01-05 02:11:26
mansi
噬影李子酱人家超~~~~淡定地~~~~裸考~~~~玩游戏去了~~~♪(^∇^*)2012-01-05 02:13:15
lmcooky
李子酱噬影人家下午考试...刚翻了翻书.....2012-01-05 02:27:03
mansi
噬影李子酱别翻了,看不进去的…( ̄. ̄)+ 2012-01-05 03:30:44
lmcooky
李子酱噬影早就不翻了...咱用真实水平考试...=_="2012-01-05 03:41:41