mansi
mansi

为什么这杯奶茶半杯都是泡泡…下半杯都是奶油啊~~~哪个新手干的!!!(#‵′)

koyomi
koyomi噬影喝前摇一摇XDDD2012-02-16 12:21:42
mansi
噬影koyomi甭摇了,就剩奶油了…(´Д`)慢慢喝奶油去~~~2012-02-16 12:23:02