nagato1023
nagato1023

《牧羊少年奇幻之旅》:當你真心渴望某件東西時,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。

miffypyo
车布酱Tohoin Nagato!!这本书大一时候买了,居然一直拖着没看完……看来是应该找个时间补上了……2013-08-15 12:38:47
nagato1023
Tohoin Nagato车布酱很有啟發性的一本書阿!真的強烈推薦2013-08-17 11:33:57
miffypyo
车布酱Tohoin Nagato嗯,昨天把它找了出来,有空去看2013-08-17 11:51:26
jwel
jwelTohoin Nagato正在看这本书,有种蠢蠢欲动的感觉呢2013-08-28 13:50:30
nagato1023
Tohoin Nagatojwel真的是很棒的一本書!2013-09-18 15:02:44