Forgot password?
netcat
netcat

Chrome和Firefox的下载管理器都是渣渣!

Giru
Giru
指原版的下载管理器吗?哪些方面是渣?
2011-10-13 11:43:31
netcat
netcatGiru
ff的断点续传做的相当不好,chrome压根不支持断点续传。
2011-10-13 13:05:00
Giru
Girunetcat
哦,对哦,ff的断点续传我当它没有了。
2011-10-13 13:09:11