Forgot password?
OliviaJA
OliviaJA

You got me on my knees,Paul.

单膝跪地啊。You got me on my knees,Paul.
xuxuzoe
小左
必须收!!!求婚啊!!!
2010-08-14 14:02:01
OliviaJA
生抽小左
看泡爷爷那个震惊的样子=▽=!拿去吧,我还有很多萌照!(喂
2010-08-14 14:03:29
xuxuzoe
小左生抽
(* ̄︶ ̄)y 能不能传上豆瓣?【厚颜
2010-08-14 14:04:07
OliviaJA
生抽小左
……讨厌,等我全部传完然后解禁给你推荐好咩?(喂
2010-08-14 14:06:21
xuxuzoe
小左生抽
嗯~ o(* ̄▽ ̄*)o 。好的~!
2010-08-14 14:06:50
xuxuzoe
小左
找到了那部纪录片的名字,The Beatles on Record
2010-08-14 14:42:26
OliviaJA
生抽小左
谢谢!=3=!
2010-08-15 04:36:24