OliviaJA
OliviaJA

You got me on my knees,Paul.

单膝跪地啊。You got me on my knees,Paul.
xuxuzoe
小左必须收!!!求婚啊!!!2010-08-14 14:02:01
OliviaJA
生抽小左看泡爷爷那个震惊的样子=▽=!拿去吧,我还有很多萌照!(喂2010-08-14 14:03:29
xuxuzoe
小左生抽(* ̄︶ ̄)y 能不能传上豆瓣?【厚颜2010-08-14 14:04:07
OliviaJA
生抽小左……讨厌,等我全部传完然后解禁给你推荐好咩?(喂2010-08-14 14:06:21
xuxuzoe
小左生抽嗯~ o(* ̄▽ ̄*)o 。好的~!2010-08-14 14:06:50
xuxuzoe
小左找到了那部纪录片的名字,The Beatles on Record2010-08-14 14:42:26
OliviaJA
生抽小左谢谢!=3=!2010-08-15 04:36:24