Forgot password?
paraellen
paraellen

江南好不好

[00:01.00]江南好不好
[00:07.64]
[00:10.51]——亲爱的H君,生日快乐~
[00:16.58]
[00:19.08]选曲:alan <月がわたし>
[00:20.61]填词:suixinsuiyuan
[00:22.00]翻唱:孤竹翊
[00:23.40]
[00:25.92]江山多娇,有江流分道,
[00:31.35]过千峰迭宕,枕烟波浩淼。
[00:37.02]赏百里落霞,伴三生桃花;
[00:42.71]品怡然茶香,到吴越村郊。
[00:48.22]
[00:48.94]当时年少,惯唱清风调,
[00:54.14]听一曲红绡,罚一杯花雕。
[00:59.67]谁家莫愁女,思嫁状元郎,
[01:05.48]取六朝文藻,输与千金一笑。
[01:12.41]
[01:12.83]你说江南好不好?江舟唉乃连芳草;
[01:18.44]你说江南好不好?四百八十楼台相对老。
[01:28.93]
[01:29.57]过江南,好不好?杨柳尽头是谢桥,
[01:35.17]莫攀折,且留它一世风骚。
[01:40.81]忆江南,好不好?小红清韵白石箫,
[01:46.96]故园春早,鹤逝梅凋。
[01:51.94]
[01:52.50]问江南,好不好?兵临城阙雨临窗,
[01:58.09]凭栏望,画角声动旌旗摇。
[02:03.76]叹江南,好不好?夜深女墙闻空潮,
[02:09.77]月影稀疏人寂寥。
[02:15.00]
[02:16.08]江南好不好?
[02:18.99]江南好不好?
[02:21.91]
[02:27.60](师父【喂XD】生日快乐哟~
[02:30.56]藏剑山庄不是在江南么,江南好不好?)
[02:33.41]
[02:40.97]过江南,好不好?寻常翁媪寻常道,
[02:46.68]话多少,西洲相思莲子谣。
[02:52.40]忆江南,好不好?旧时王谢燕子巢,
[02:58.55]武陵人远,何以为家?
[03:03.61]
[03:04.03]问江南,好不好?几家烟炊世事凉,
[03:09.57]云深处,僧拾柴薪稚子挑。
[03:15.29]叹江南,好不好?闲愁万斛对酒浇,
[03:21.28]掷罢浮名掷今朝。
[03:26.32]
[03:26.82]三千年,马蹄声,声声尽踏斜阳巷,
[03:32.34]归去时,将军白衣人白发。
[03:38.14]过天涯,逢故交,不问前程路迢遥,
[03:44.33]却问江南好不好。
[03:49.53]
[03:50.46]江南好不好?
[03:53.28]江南好不好?
[03:56.22]
[04:13.36]- 完 -
[04:22.01]