Forgot password?
piggsy
piggsy

一个月没有网了..其实也没什么感觉的,渐渐习惯不开电脑的生活了_(:з」∠)_

mayoi
鳗鱼片piggsy
刚刚我网突然断了吓得我修了好久现在好了觉得很安心
2014-04-04 16:25:15
piggsy
piggsy 鳗鱼片
摸摸,修好就好了。我是那种一上网就停不下来的人..所以刻意让自己过没有网络的生活..
2014-04-05 02:07:12
Zunix
Jin.Akimotopiggsy
线虫!
2014-04-05 02:48:33
piggsy
piggsy Jin.Akimoto
线虫是什么梗..
2014-04-05 03:08:56
Zunix
Jin.Akimotopiggsy
现充嘛
2014-04-05 03:12:54
piggsy
piggsy Jin.Akimoto
噗..你最近是打字了多少线虫..
2014-04-05 04:25:52
Zunix
Jin.Akimotopiggsy
线充
2014-04-05 08:06:51