Forgot password?
printsworld
printsworld

回来了

我又回来了,说实话身体很疲惫,吐了一路,比较虚弱;
-----------------------------------------------------------------------------------------
然而这次回来我又有了新的感受,跟以往不同,一个月前,我觉得自己是个不知道自己想要什么的小姑娘,而现在,有了更多的理性和分析;
一个月前,我懵懵懂懂,不知道自己在做什么,也不知道自己想要什么;
而现在,一切都将变得清晰;
不知道是从什么时候开始,我重新学会了思考,也许,是在身体有所好转之后?