Forgot password?
qiyuan
qiyuan

没有看到卡卡……但是看到巴西人跳桑巴

qiyuan
Neo
卡卡最终还是上场了吗TAT可惜没有看到
2014-10-11 16:09:50
qiyuan
Neo
突然想到世界杯时,烂巴西人人稀巴烂……这样说不太好……
2014-10-11 23:53:06