Forgot password?
qiyuan
qiyuan

算出来地球的温度有八亿K……做物理作业也可以做得充满罪恶感

qiyuan
Neo
又算了一遍一百三十万K……低了不少但好像还是不太宜人……
2014-12-20 02:33:55