qiyuan
qiyuan

选上两门不错的课,眼泪都要掉下来了……不过掉下来之前想到一沓没选上又很想选的课,就止住了……等等,没选上体育课?!?!?!

qiyuan
Neo而且好像还没筛完……2015-01-04 03:31:29
nostalgia
诺亚Neo体育可以补的吧2015-01-04 14:41:26
qiyuan
Neo诺亚嗯……好几轮选课呢,下一轮翻身!2015-01-05 02:22:37
qiyuan
Neo体育课又没选上……好崩溃……2015-01-08 09:21:07