Forgot password?
qqcandychen
qqcandychen

Apr 16 Boston

爆炸发生第二天,街道上商业活动照常进行,但是downtown方向依然封锁,subway&bus进展不停状态,街上的行人话变的不多,街上依然随处可见警察,消防,国民警卫队的身影。
波士顿是一座坚韧的城市,生活在这里的人们也亦如此。Apr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 Boston
yozm
yoz松鼠
还是不忘自拍一张嘿嘿嘿
2013-04-17 02:08:50
sEsaMe
sEsaMe❤松鼠
整理的很快哎。。。 我想说你上火了。。
2013-04-17 04:44:36