Forgot password?
qqcandychen
qqcandychen

911啥都没发生·····真不刺激·····

Mercy
Mercy
发生了啊,恐怖分子带了9吨炸药去炸美军在阿富汗的基地
2011-09-12 00:59:26
qqcandychen
松鼠Mercy
成功了嘛···???
2011-09-12 02:16:43
Mercy
Mercy松鼠
恐怖分子说炸死五十多人,美军说没死,只是炸伤了。说是派了十八架直升机来运美军伤员
2011-09-12 03:04:34
qqcandychen
松鼠Mercy
求链接
2011-09-12 03:43:43
Mercy
Mercy松鼠
你上网查一下吧,我看的电视新闻
2011-09-12 03:51:21