qqcandychen
qqcandychen

通告:本人决定弃用QQ!本人MSN:qqcandychen@live.cn本人google talk:qqcandychen@gmail.com 让QQ玩儿蛋去吧!

dianxincha
喵饭里一只兔纸喵(* ̄︶ ̄)y哈哈,我去加你2010-11-04 04:59:05
qqcandychen
松鼠喵饭里一只兔纸喵GT还是MSN2010-11-04 05:00:24
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵松鼠GT2010-11-04 05:01:57