qqcandychen
qqcandychen

架设电台需要申请号段,办理执照,并且缴纳费用,好吧,看来我这次又要违法了

rockpri
喵小仙儿~°.°·(((p⋖(≧□≦)⋗;q)))·°.°。害我2010-11-24 14:56:24
shiziqishi
已注销你要做地下电台??2010-11-24 14:56:54
qqcandychen
松鼠已注销呃·····地下······2010-11-24 14:59:01
qqcandychen
松鼠@ rockpri 才木有,很拉风的好不····2010-11-24 15:00:24