Forgot password?
qqcandychen
qqcandychen

满世界,都是骗子····

外面走的是人?!你妈教你的!?外面走的都TM的是狼!吃了你都不知道!
                                                                                                 --------《我叫刘跃进》


每个安慰你挂科算什么的人最后都默默拿了奖学金;
每个夸你肥嘟嘟的脸好可爱的人最后都瘦成了万人迷;
每个在你面前说自己前途渺茫的人最后都身家过亿;
只有你在满床的薯片袋和电脑荧光照射下淬炼成一朵SB·······满世界,都是骗子····