qqcandychen
qqcandychen

有人说我婴儿肥·····

gizi
Gizi有人说我肥都不带"婴儿"俩字的2010-06-05 10:57:43
qqcandychen
松鼠Gizi你的意思是·······2010-06-05 11:14:00
gizi
Gizi松鼠我胖2010-06-05 11:57:40
qqcandychen
松鼠Gizi哦,原来···2010-06-05 13:09:46
moexizer
袁小久那是因为婴儿太瘦了……2010-06-05 13:14:33
qqcandychen
松鼠袁小久那我到底是肥啊,还是瘦啊·······2010-06-05 13:21:57
maodou
momo婴儿肥是说脸的吧。。。2010-06-05 15:03:18
qqcandychen
松鼠momo恩····2010-06-05 15:05:42