quanquan
quanquan

《When Christmas Comes to Town》

最喜欢的圣诞曲~~平安夜~~要睡个好觉~~
angelcn
兔控这部电影我也看过....> <...还真是很应景呢...2011-12-24 13:59:52
quanquan
慕点点兔控点头~~很温暖~~我终于能回复了/(ㄒoㄒ)/~~ 2011-12-24 14:02:27
angelcn
兔控慕点点( ̄▽ ̄")...不是一直都能回复么?..2011-12-24 14:08:11
quanquan
慕点点兔控我前几天网受 打不开评论没法回唉~~2011-12-24 14:09:32