Forgot password?
RainySeason
RainySeason

不带这么玩儿的。。。

不带这么玩儿的。。。凭什么啊,我招谁啦。。。
Halai
………………不按平均数?
2011-09-21 13:44:10
RainySeason
Sammy
按照最低子分数线,但是为毛这个分那么低。。。。明明游戏分数蛮高的= =
2011-09-21 13:47:53
Halai
Sammy
什么游戏?
2011-09-21 14:01:16
RainySeason
Sammy
windows自带的检测程序,检测电脑性能的
2011-09-21 14:02:44
kana
kana
学校的电脑才4.7 好像也没高多少…
2011-09-21 14:12:21
RainySeason
Sammykana
可我这完全是偏瘫啊
2011-09-21 14:13:28
Halai
Sammy
。。。。。 囧 真坑爹
2011-09-21 14:14:08
RainySeason
Sammy
我怀疑显卡君逃跑了。。。
2011-09-21 14:16:14
Halai
Sammy
( ̄_ ̄|||)……不和你玩了
2011-09-21 14:28:37
RainySeason
Sammy
蒽,8
2011-09-21 14:31:52