RainySeason
RainySeason

活着从中国馆出来了。。。。

kana
kana我也想去啊…可惜去魔都那会没开(´;ω;`)2011-07-09 10:12:57
RainySeason
Sammykana我买了4张新海诚新作的明信片,要给你寄一张么?2011-07-09 11:35:56
kana
kanaSammy要的♥(。→v←。)♥2011-07-09 11:41:11
RainySeason
Sammykana等下在我日志里留地址邮编和选下要哪张。2011-07-09 11:42:27
kana
kanaSammy恩好滴!> <2011-07-09 11:43:06