Forgot password?
rele
rele

汗,上传了音乐要怎么分享。。

kana
kana
http://mu6.me/file/XXX放到日志分享音乐的地址栏里就行了
2010-12-14 11:42:13
rele
relekana
哦,原来要通过日志分享,多谢!
2010-12-14 11:43:10
kana
kanarele
操作可以慢慢摸索一下<(=⌒_⌒=)>
2010-12-14 11:46:04
rele
relekana
哈哈,差不多玩转了。
2010-12-14 11:47:27
kana
kanarele
其实挺简单的~
2010-12-14 11:50:23