Forgot password?
ritsu
ritsu

九华山回来鸟!!!!

Dew
Dew
很累吧...?
2010-07-25 16:35:33
ritsu
马衲桑Dew
累的。。。。但看到电脑瞬间燃烧
2010-07-25 17:02:22
Dew
Dew马衲桑
嘻嘻。那好不好玩呢?很热吧?
2010-07-25 17:03:05
ritsu
马衲桑Dew
热的 但是中午到下午热的时候就回房间睡觉去了。。特别困 挺好玩的 和同学去的话应该会更不错 漂流什么的挺有意思的 还有 肉很好吃。。。
2010-07-25 17:12:27
Dew
Dew马衲桑
哇噢。羡慕嫉妒恨~
2010-07-25 17:13:19