Forgot password?
rockpri
rockpri

嗓子哑了。。。

lihao
李好
咋啦?
2010-08-04 03:36:04
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵
喝水=3=
2010-08-04 03:44:26
rockpri
喵小仙儿~李好
说不出话了。。。说出来都弱柳扶风的……
2010-08-04 03:44:40
rockpri
喵小仙儿~喵饭里一只兔纸喵
嗯...喝水去了
2010-08-04 03:44:53
lihao
李好喵小仙儿~
那别说了,多喝水。
2010-08-04 03:46:46
rockpri
喵小仙儿~李好
嗯...
2010-08-04 03:48:16
lihao
李好喵小仙儿~
乖,摸摸头,不过,这孩子是感冒了吧?
2010-08-04 03:51:06
anna42
焦糖奶油菇
西瓜霜金嗓子递上~
2010-08-04 03:51:15
rockpri
喵小仙儿~李好
感冒一直没完全好……55555555555
2010-08-04 03:54:30
rockpri
喵小仙儿~焦糖奶油菇
mua! (*╯3╰) 最爱蘑菇了~谢谢
2010-08-04 03:54:49
lihao
李好喵小仙儿~
有吃药么?
2010-08-04 03:57:33
anna42
焦糖奶油菇喵小仙儿~
mua! (*╯3╰)
2010-08-04 03:58:48
rockpri
喵小仙儿~李好
感冒好了嗓子没好。。等下吃饭顺便买
2010-08-04 04:03:20
lihao
李好喵小仙儿~
慢性咽炎什么的最恼火了。
2010-08-04 04:16:15
rockpri
喵小仙儿~李好
5555555555…… 怎么办
2010-08-04 04:18:35
lihao
李好喵小仙儿~
慢咽舒宁。
2010-08-04 04:20:55