rockpri
rockpri

我对明天的恐惧 来自对今天的厌倦
-----超载《不要告别》

lihao
李好恐惧个啥呢。2010-08-05 06:18:29
rockpri
喵小仙儿~李好刚才在听这首歌~2010-08-05 06:18:46
lihao
李好喵小仙儿~正在听。2010-08-05 06:23:43
Zee
子一高旗不可复制~2010-08-05 06:51:04
rockpri
喵小仙儿~子一嗯~ o(* ̄▽ ̄*)o2010-08-05 06:52:24