Forgot password?
rockpri
rockpri

刚败了个小发夹,110…买的时候没感觉,现在突然觉得好贵…

Mercy
Mercy喵小仙儿~
买的时候没感觉吗?!
2012-01-15 08:38:50
anna42
焦糖奶油菇喵小仙儿~
土豪!!
2012-01-15 08:45:45
rockpri
喵小仙儿~Mercy
买的时候就觉得好漂亮……脑子一热就……
2012-01-15 08:50:14
rockpri
喵小仙儿~焦糖奶油菇
才不是土豪……55555
2012-01-15 08:50:23
Mercy
Mercy喵小仙儿~
来张照片!我要瞻仰一下!
2012-01-15 08:52:28
Dew
Dew喵小仙儿~
卧槽!
2012-01-15 08:55:45
franci_s
Gio喵小仙儿~
好贵。
2012-01-15 10:23:38
rockpri
喵小仙儿~Gio
好贵啊肿么办!!!
2012-01-15 14:24:45
franci_s
Gio喵小仙儿~
喜欢就好。。。。
2012-01-16 04:44:35
rockpri
喵小仙儿~Gio
泪目……
2012-01-16 05:03:51
franci_s
Gio喵小仙儿~
难道你突然不喜欢了。
2012-01-16 14:43:32
rockpri
喵小仙儿~Gio
木有啊 还是喜欢
2012-01-16 14:49:03
franci_s
Gio喵小仙儿~
哦~~~~
2012-01-16 14:59:40
rockpri
喵小仙儿~Gio
哦神马哦
2012-01-16 15:00:13
franci_s
Gio喵小仙儿~
没事。。。。求发卡的真相。。
2012-01-16 15:03:05
rockpri
喵小仙儿~Gio
表~
2012-01-16 15:29:39
franci_s
Gio喵小仙儿~
。。。-_-
2012-01-16 16:11:11