rockpri
rockpri

刚败了个小发夹,110…买的时候没感觉,现在突然觉得好贵…

Mercy
Mercy喵小仙儿~买的时候没感觉吗?!2012-01-15 08:38:50
anna42
焦糖奶油菇喵小仙儿~土豪!!2012-01-15 08:45:45
rockpri
喵小仙儿~Mercy买的时候就觉得好漂亮……脑子一热就……2012-01-15 08:50:14
rockpri
喵小仙儿~焦糖奶油菇才不是土豪……555552012-01-15 08:50:23
Mercy
Mercy喵小仙儿~来张照片!我要瞻仰一下!2012-01-15 08:52:28
Dew
Dew喵小仙儿~卧槽!2012-01-15 08:55:45
franci_s
Gio喵小仙儿~好贵。2012-01-15 10:23:38
rockpri
喵小仙儿~Gio好贵啊肿么办!!!2012-01-15 14:24:45
franci_s
Gio喵小仙儿~喜欢就好。。。。2012-01-16 04:44:35
rockpri
喵小仙儿~Gio泪目……2012-01-16 05:03:51
franci_s
Gio喵小仙儿~难道你突然不喜欢了。2012-01-16 14:43:32
rockpri
喵小仙儿~Gio木有啊 还是喜欢2012-01-16 14:49:03
franci_s
Gio喵小仙儿~哦~~~~2012-01-16 14:59:40
rockpri
喵小仙儿~Gio哦神马哦2012-01-16 15:00:13
franci_s
Gio喵小仙儿~没事。。。。求发卡的真相。。2012-01-16 15:03:05
rockpri
喵小仙儿~Gio表~2012-01-16 15:29:39
franci_s
Gio喵小仙儿~。。。-_-2012-01-16 16:11:11