rockpri
rockpri

我刚才截的就是这张

当然避开了BBC One的logo截了张小图我刚才截的就是这张咱家缺妞最乖了……
evangellee
Evangel喵小仙儿~尼玛她竟然信了2012-02-01 08:19:02
rockpri
喵小仙儿~Evangel是啊 尼玛这样她都信了!!2012-02-01 08:20:45
evangellee
Evangel喵小仙儿~多单纯的女孩儿啊2012-02-01 08:25:17
rockpri
喵小仙儿~Evangel竟然被相信了但是好嗨皮有木有~2012-02-01 08:26:56
evangellee
Evangel喵小仙儿~= =2012-02-01 08:27:48
lovesucks
lovesucks喵小仙儿~天然呆妹纸~~有木有夸你男盆友好文艺哈哈哈哈2012-02-01 14:32:39
rockpri
喵小仙儿~lovesucks哈哈哈哈~~2012-02-01 16:37:51