Forgot password?
rockpri
rockpri

收拾自己,准备出门。

little
喵小仙儿~
0 0 自己收拾自己?
2012-02-04 02:17:00
wxil
wxil喵小仙儿~
噗,病句了说...
2012-02-04 02:20:11
rockpri
喵小仙儿~
就是整理下出门的行装……
2012-02-04 04:44:19
rockpri
喵小仙儿~wxil
病句求修改
2012-02-04 04:45:12
wxil
wxil喵小仙儿~
呐呢⊙ω⊙其实伦家比喵还sui的说...那啥有点奇怪,像歧义了说...于是重点是私不会改orz
2012-02-04 04:48:58
little
喵小仙儿~
知道知道。。0 0 目的地是?
2012-02-04 05:11:06