rockpri
rockpri

吃饱了~╰(*°▽°*)╯

little
喵小仙儿~(ˉ﹃ˉ)2012-02-04 12:30:08
rockpri
喵小仙儿~你还没吃么?2012-02-04 12:49:58
little
喵小仙儿~吃了。。但是外面飘来青椒的味道。突然想起一位男同学。。2012-02-04 12:52:09
rockpri
喵小仙儿~基友?!!!2012-02-04 12:58:15
little
喵小仙儿~= = 哪有。想太多了。。2012-02-04 12:58:48
rockpri
喵小仙儿~那为神马会想起他!2012-02-04 13:01:18
little
喵小仙儿~因为青椒。。- - 他经常煮。。2012-02-04 13:38:36
rockpri
喵小仙儿~青椒控的基友2012-02-04 13:47:25
little
喵小仙儿~("▔□▔) 人家不是基友。。算了。= =谁否定谁就是不客观。2012-02-04 13:49:01
rockpri
喵小仙儿~哈哈哈2012-02-04 13:54:20
little
喵小仙儿~- - 貌似我说错话了。。- - 我不是基友。。。2012-02-04 13:56:14
rockpri
喵小仙儿~基友都是好孩纸!!!2012-02-04 13:58:56
little
喵小仙儿~神马。。- - 那我们一起来搞基吧。。2012-02-04 14:01:02
rockpri
喵小仙儿~搅了一下午基了~休息ing~2012-02-04 14:02:27
little
喵小仙儿~好吧。。那日后再搞吧。。0 02012-02-04 14:04:08
rockpri
喵小仙儿~………………2012-02-04 14:06:58
little
喵小仙儿~(>^ω^<)我赢了。2012-02-04 14:09:24
rockpri
喵小仙儿~恭喜乃,请吃饭2012-02-04 14:26:08
little
喵小仙儿~(┬_┬)我输了。。2012-02-04 14:27:55
rockpri
喵小仙儿~表谦虚2012-02-04 14:28:52
little
喵小仙儿~- - 还没搞基呢。。我输了。2012-02-04 14:33:14