Forgot password?
rockpri
little
喵小仙儿~
 你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?
2012-02-08 11:59:59
rockpri
喵小仙儿~
因为我们没有Tadis!!!!!
2012-02-08 12:13:26
rockpri
喵小仙儿~
错,是Tardis!!!!!!!
2012-02-08 12:14:18
little
喵小仙儿~
虽然你打错了。0 0 我还是看懂了。就算有也没意思啊,老朽之躯,回不去了。
2012-02-08 12:16:08
rockpri
喵小仙儿~
博士可以,老了还可以换个脸……
2012-02-08 12:23:23