rockpri
rockpri

果然KANA都没有自爆过!!!

iruka
BOKUKA喵小仙儿~看过kana的表示很自豪!2012-02-25 15:41:57
lihao
李好喵小仙儿~还有aki2012-02-25 15:42:06
kana
kana喵小仙儿~澄清一下我爆过= =2012-02-25 15:42:28
beckham
贝壳喵小仙儿~偷溜了,偷偷右键,偷偷跑了2012-02-25 15:45:52
rockpri
喵小仙儿~BOKUKA嗷嗷嗷 我没看过!!2012-02-25 15:55:12
rockpri
喵小仙儿~kana我木有看过!!!!!!2012-02-25 15:55:28
kana
kana喵小仙儿~我都爆过2次了…几天第三次…2012-02-25 15:56:39