Forgot password?
rockpri
rockpri

早~今早起来头发好乱...弄了半天.....

ka_ka_cat
ka_ka_cat
咔咔剪掉,木有烦恼……
2010-08-17 00:40:46
fancat
fancat
早啊~湿一下水再用风筒吹干吧
2010-08-17 00:45:00
rockpri
喵小仙儿~ka_ka_cat
不要剪...
2010-08-17 01:08:49
Halai
我弄了半天也没弄好 囧
2010-08-17 01:09:07
rockpri
喵小仙儿~fancat
弄了还是觉得有点飘....
2010-08-17 01:09:14
rockpri
喵小仙儿~
不许学我……
2010-08-17 01:13:50
Halai
喵小仙儿~
这有啥好学的,发型不好超级丑 — —
2010-08-17 01:15:55
rockpri
喵小仙儿~
我的现在正常了
2010-08-17 01:25:52
Halai
喵小仙儿~
我的依旧凌乱,刺毛
2010-08-17 01:28:11
rockpri
喵小仙儿~
弄点水可劲儿的扒拉
2010-08-17 01:31:15
Halai
喵小仙儿~
头发疼 — —
2010-08-17 01:32:22
lihao
李好
剪掉什么的最好啦。
2010-08-17 02:53:01
rockpri
喵小仙儿~李好
不!
2010-08-17 03:06:54
lihao
李好喵小仙儿~
剪掉吧,留着好麻烦的说。
2010-08-17 03:15:37
rockpri
喵小仙儿~李好
就不
2010-08-17 03:16:41
lihao
李好喵小仙儿~
这孩子……
2010-08-17 03:45:04
wumin
wumin
用个免洗润发素什么的对毛和飘很管用哦~
2010-08-17 04:48:37