rockpri
rockpri

更悲催的事情发生了…吃完抬头,对面几桌吃意粉的都有叉子…难道我今天人品不好…好吧,我今天人品不好…5555555

Halai
他们吃的是面 嘿2010-08-22 10:31:20
qqcandychen
松鼠回来请我去吃,绝对有叉子2010-08-22 14:02:44
rockpri
喵小仙儿~松鼠她不给我叉子!我恨她!2010-08-22 14:05:25
qqcandychen
松鼠喵小仙儿~一刀砍死她?2010-08-22 14:07:38
rockpri
喵小仙儿~松鼠好,你去砍!2010-08-22 14:21:37
qqcandychen
松鼠喵小仙儿~我给你刀,你去·····2010-08-22 14:30:56