Forgot password?
rockpri
rockpri

哇,刚才有一个可能是打错了的电话响了几声就断了……可是卧槽!那个号码好适合我用!!!

little
喵小仙儿~
啥号码。。
2012-04-29 13:52:11
rockpri
喵小仙儿~
里面有完整的我的生日!
2012-04-29 13:53:32
wxil
wxil喵小仙儿~
啊~这是缘分啊缘分><
2012-04-29 14:36:11
rockpri
喵小仙儿~wxil
矮油~乃的大头像是铃仙儿~猿粪呐猿粪
2012-04-29 14:49:48
beckham
贝壳喵小仙儿~
对对对,他用的是乃的镜像头像呢
2012-04-29 15:31:21
wxil
wxil喵小仙儿~
嗷5><
2012-04-30 01:13:10
wxil
wxil贝壳
噗= =
2012-04-30 01:22:58